dissabte, 19 de febrer de 2011

Espai LIC

Aquest és un enllaç molt interessant perquè hi ha una bona recopilació de materials adreçats a l'alumnat nouvingut.